Logga in

Välkommen till Suomen Yrittäjäopistos Wilma

Vad är Wilma?
Wilma är läroanstaltens www-anslutning. Denna Wilma-licens ägs av Suomen Yrittäjäopisto.

I Wilma kan studerande följa upp sin läsordning, sina prestationer, sina frånvaron och uppdatera sina kontaktuppgifter. Studeranden ser även studiehandboken för sin skolning och kontaktuppgifterna till läroanstaltens personal.

I Wilma matar lärare in vitsord och frånvaro, följer upp sitt eget arbetsschema samt studerandens studier och kommunicerar med studerande.

Logga in i Wilma
Logga in i Wilma genom att skriva in ditt användarnamn och lösenord i fälten till höger. Klicka sedan på Logga in -knappen.

Ytterligare instruktioner för att logga in och ändra ditt lösenord

Wilma 2.34.42.1 © 2000-2024 Visma Lisenssit

Visma och Visma-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Visma AS. Wilma och Wilma-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Visma Aquila Ab. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.